Select Language

مقاله ها

تعداد آیتم ها در هر صفحه

یک مستربچ رنگی از چه اجزایی تشکیل شده است؟

مستربچ از رنگدانه , پخش کننده و عامل حمل کننده تشکیل شده است.

فرایند تولید مستربچ

برای اختلاط رنگ و افزودنی با پایه پلیمری و تولید مستربچ از اکسترودر دو پیچه همسو گرد نیز استفاده می گردد. این فرایند شامل: وزن کردن, وارد کردن خوراک, انتقال, ذوب کردن, پخش کردن و همگن کردن, خارج کردن گازهای مزاحم , فیلتر کردن و گرانول کردن می باشد.

فاکتورهای کیفیت در مستربچ

امروزه با رشد تولیدات پلاستیکی پلیمری در سطح جهان و استفاده روزافزون از این تولیدات, میزان توجه به این محصولات نیز زیاد شده است امروزه با رشد تولیدات پلاستیکی(پلیمری) در سطح جهان و استفاده روزافزون از این تولیدات، میزان توجه به این محصولات نیز زیاد شده است. استفاده از پلیمر به تنهایی به دلیل نداشتن رنگ خاصی خیلی کم صورت میگیرد. و معمولا برای جلب مشتریان این محصولات باید به صورت رنگی تولید شوند. مستربچ به عنوان رنگ دهنده پلیمر در صنعت پلاستیک مورد استفاده قرار می گیرد. و کیفیت مستربچ نیز با کیفیت محصولات پلاستیکی ارتباط مستقیمی دارد. مستربچ را نیز معمولا بین ۵/۱ الی ۳ درصد مورد استفاده قرا می دهند اما بسته به نوع تولید از در پایین تر و بالاتر از این هم مورد استفاده قرار می دهند.