Select Language

کربنات

خلاصه

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

به مخلوطی از پلیمر پایه و افزودنی های آن گفته می شود این مخلوط به شکلی است که برای فرایند شدن و تولید محصول نهایی مناسب می باشد.

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط