Select Language

مستربچ رنگی

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

رایج ترین روش تولید قطعات رنگی از مواد پلاستیکی ، افزودن مواد رنگی به خوراک ماشین شکل دهی به صورت گرانولهایی بر پایه ماده اولیه مربوطه است .
این افزودنی ها گاهی علاوه بر ایجاد رنگ مطلوب محصول نهایی باعث بهبود و اصلاح خواص فیزیکی ، مکانیکی و غیره نیز می گردد .
مستربچ یک آمیزه پلاستیکی شامل درصد بالایی از رنگدانه است که به اندازه ناچیزی با پایه رزین یا آمیزه مخلوط می شود تا آن را به رنگ مطلوب و نهایی برساند .
در آمیزه هایی که برای اکستروژن و فرآیندهای مشابه تهیه می شود به وسیله تغییر غلظت و مقدار این ماده می توان به نمونه های رنگی مختلف دست یافت .

 

لیست نظرات

محصولات مرتبط