Select Language
مشاهده بیشتر
صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بالغ بر 2900 درجه رنگ مختلف براي تمامي محصولات پلاستيكي

مستربچ سفید

مستربچ مشکی

مستربچ سياه در انواع مختلف با كربن سياه (كربن بلك ) آميخته با PPCP, ABS, PC, PMMA, LDPE, LLDPE, PP مي باشد

Bio Degradable

Bio Degradable

Anti Microbial

Anti Microbial

Anti Static

Anti Static

UV Stabilizer

UV Stabilizer

Slip Agent

Slip Agent

Nucleating Agent

Nucleating Agent

Optical Brightener

Optical Brightener

Anti Migratory

Anti Migratory

کربنات

به مخلوطی از پلیمر پایه و افزودنی های آن گفته می شود

PE

خانواده ای از رزینها می باشند که از طریق پلیمریزاسیون گاز اتیلن ( C2H4 ) بدست می آیند.

PP

رزینی است گرما نرم که از طریق پلیمر ویزاسیون پروپیلن با کاتالیست هایی چون آلکیل آلومینیوم و تتراکلرید تیتان در حضور حلال تهیه می شود.

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی