Select Language

درباره ما

مدیران این شرکت از سال 1372 نسبت به فراگیری علوم مهندسی پلیمر و افزودنیهای پلاستیک و به خصوص رنگهای پلاستیک (مستربچ )اقدام نموده و در همین راستا در طول سالهای گذشته بعنوان یک واحد تجاری بازرگانی موفق در این زمینه گام برداشته و هدف اصلی خود مبتنی بر رضایتمندی مشتریان و مرغوبیت و نیز مقرون به صرفه بودن اقلام مصرفی در صنعت تولید نایلون و پلاستیک کشور یشگام بوده است . و رسمأ با حضور در هیئت مدیره کارخانجات مختلف و عضو فعال و ارشد تولید محصولات پلیمری بعنوان گروه برتر فعالان این رشته مطرح می باشد . معذالک شرکت زیبا کاران سیروان به شماره ثبتی 515729 این افتخار را دارد که با یدک کشیدن بار تجربه و اطلاعاتی مدیران خود در زمینه های مشاوره و ارزیابی و همچنین استفاده مواد اولیه رنگی و افزودنیهای پلیمری در گروه های تولیدی ، اثر مثبت برپیکره اقتصاد و تولید کشور گذاشته باشد

شرکت زیبا کاران سیروان

مدیران این شرکت از سال 1372 نسبت به فراگیری علوم مهندسی پلیمر و افزودنیهای پلاستیک و به خصوص رنگهای پلاستیک (مستربچ ) اقدام نموده و در همین راستا در طول سالهای گذشته بعنوان یک واحد تجاری بازرگانی موفق در این زمینه گام برداشته و هدف اصلی خود مبتنی بر رضایتمندی مشتریان و مرغوبیت و نیز مقرون به صرفه بودن اقلام مصرفی در صنعت تولید نایلون و پلاستیک کشور پیشگام  بوده است. و رسمأ با حضور در هیئت مدیره کارخانجات مختلف و عضو فعال و ارشد تولید محصولات پلیمری بعنوان گروه برتر فعالان این رشته مطرح می باشد.
معذالک شرکت زیبا کاران سیروان به شماره ثبتی 515729 این افتخار را دارد که با یدک کشیدن بار تجربه و اطلاعاتی مدیران خود در زمینه های مشاوره و ارزیابی و همچنین استفاده مواد اولیه رنگی و افزودنیهای پلیمری در گروه های تولیدی ، اثر مثبت برپیکره اقتصاد و تولید کشور گذاشته باشد.