با حضور جمعی از اساتید دانشگاه های مطرح کشور و نمایندگانی از شرکت ملی پتروشیمی، پژوهشگاه پلیمر، پژوهشگاه صنعت نفت و تعدادی از شرکت های عضور انجمن و دبیران سه کنفرانس مستربچ و کامپاند، اولین جلسه کمیته علمی مستربچ و کامپاند در سالن رازی پژوهشگاه پلیمر برگزار شد.
در ابتدای جلسه توسط عباس مؤید دبیر سومین کنفرانس مستربچ و کامپاند توضیحاتی در خصوص موضوع و دستور جلسه و همچنین اقدامات انجام شده در خصوص کنفرانس سوم به حاضرین ارائه شد. از جمله تغییر محل برگزاری از پژوهشگاه پلیمر به پژوهشگاه صنعت نفت.
سپس حاضرین جلسه پس از معرفی خود، نظرات و پیشنهاداتی در بهتر برگزار شدن کنفرانس ارائه نمودند.
توسط شادمهر گودرزی دبیر دومین کنفرانس نیز گزارشی از روند و نقاط قوت و ضعف کنفرانس قبلی ارائه گشت.
در این جلسه اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر، علوم و تحقیقات، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و تربیت مدرس نیز حضور داشتند.
همچنین با حضور مدیران تحقیق و توسعه چند شرکت تولیدکننده مستربچ و کامپاند در جلسه، باعث شد که موارد مطرح شده در برقراری ارتباط مؤثر بین صنعت و دانشگاه تأثیر گذار باشد.